Contact

Anna Alapuro
Hälläpyöränkatu 3 C 16
33540 Tampere, Finland

tel: +358 50 3317 150
e-mail: annaalapuro@hotmail.com

 

 

Texts


Yksityiskohdista kasvaa kokonaisuus

Anna Alapuro on käsitellyt teoksissaan jo pitkään erilaisten paikkojen visuaalista luonnetta. Hän ottaa haltuunsa maita ja kaupunkeja. Hän tiivistää teoksissaan kulttuurimiljöitä kartanoista teollisuusalueisiin.

Hän poimii paikoista yksityiskohtia. Kuva-aiheiden valinnat eivät noudata mitään kaavaa. Alapuro luo paikan hengen uudestaan noudattamalla omaa intuitiotaan ja omaa kokemustaan siitä, miltä paikka on näyttänyt ja tuntunut, ehkä tuoksunut ja kuulostanut. Hän välittää katsojalle oman versionsa Pietarista, Mäntästä tai Intiasta.

Valittujen yksityiskohtien voima on niiden laajassa varianssissa. Mukana voi olla silta, seuraavassa kuvassa nähdään yksityiskohta tekstiilistä, kolmannessa on sadevesikaivon metallinen kansi. Aiheiden mittakaava vaihtelee paljon, samoin kuin yksityiskohtien luonne. Välillä yksityiskohdat ovat dekoraatiosta poimittuja, välillä ne kuvaavat rakenteita. Mukana on astioita ja logoja, eläinfiguureja ja vaatteita.

Kaikkia aiheita ei heti tunnista. Erityisesti pienikokoiset yksityiskohdat kääntyvät esteettisesti melkein abstrakteiksi. Asioiden muodot ja värit ovat vain osin peräisin todellisuudesta, silti niistä kasvaa Alapuron käsissä kokonaisen maan tai alueen kuva.

Pitää kuitenkin muistaa, että Alapuro ei keräile symboleita, hän ei myöskään luo symboleita. Hänen ilmaisunsa on monisäikeistä, kuville ei ole yksinkertaisia selityksiä, eivätkä ne välttämättä tarkoita mitään. Ne ovat Alapuron poimima palanen todellisuutta, ja niissä on niin paljon totta kuin olemme valmiit uskomaan.

Teossarjojen viehätys perustuu näkökulmaan, joka on samaan aikaan tarkkaileva ja vilpittömän innostunut. Kuvista voi aistia löytämisen riemua, mutta kokonaisuus on kuitenkin aina analyyttinen ja tasapainossa.

Alapuron teokset koostuvat laajoista kuvasarjoista, jotka hän on luonut eri grafiikantekniikoilla. Suuri osa kokonaisuuksista muodostuu samankokoisista teoksista, joissakin sarjoissa teoskoko kuitenkin vaihtelee. Yhtenäisemmät sarjat Alapuro ripustaa usein säännölliseen muodostelmaan, erikokoisista teoksista muodostuva tuore Intia-aiheinen kokonaisuus sen sijaan rytmitetään seinälle epäsäännölliseksi ryhmäksi. Osa sarjoista on ollut esillä kehyksissä, osa ilman kehystä lasilevyn alla. Teoksissa käytetty paksu syväpainopaperi antaa niille oman materiaalisen tunnun.

Alapuro on käyttänyt vuosien mittaan erilaisia grafiikantekniikoita. Erityisesti hänet tunnetaan litografian, carborundumin ja serigrafian käyttäjänä. Viime aikoina myös erilaiset tavat tehdä monotypioita ovat täydentäneet repertuaaria. Hänen teoksensa ovat harvoin sävyskaalaltaan mustavalkoisia, tällaisia ovat lähinnä litografiat. Muutoin hänelle ominaisia ovat voimakkaat, puhtaat värit ja intensiivinen upottava sävymaailma. Alapuron aiheiden luonne heijastuu teosten värimaailmassa, ja niiden tunnelmasta saa helposti kiinni.

Jos teoskokonaisuuksista irrottaa yksittäisiä teoksia erikseen tarkasteltavaksi, ovat niiden erot niin suuria, että on vaikea ymmärtää, miten sujuvasti ne asettuvat osaksi yhtenäistä sarjaa. Yhdessä kuvassa on elektroniikkaa, toisessa käsitöitä, kolmannessa aavistus rakennuksesta ja neljännessä kiveen veistetty eläinhahmo. Valitut aiheet ovat erilaisia, ja paikkojen tunnelmasta kelpaa aiheeksi melkein mikä tahansa muu paitsi ihmiset. Alapuro ei tee myöskään suoranaisia maisemia. Joissain kuvissa saattaa olla viitteitä taivaasta tai horisontista, joskus puut saattavat muodostaa tahattoman maisemallisen elementin. Joskus aihe vaatii laajemman kuvakulman. Silloin Alapuro pelkistää sen kaksiulotteiseksi tavalla, joka etäännyttää katsojan. Siten teos ei tue suoraviivaisia tulkintoja, eikä siinä ole dokumentaarista sävyä.

Mielenkiintoista on, että Alapuro ei kuvita mielikuvaamme paikoista. Hän ei tuo esiin selvimpiä tai tunnistettavimpia elementtejä. Tai jos tuo, niin kyseessä on sarjan avainteos, josta katsoja voi lähteä liikkeelle etsiessään polkua Alapuron kokemaan maailmaan. Hän esittelee meille uuden näkökulman aiheeseen. Se ei välttämättä hahmotu nopeasti. Värikkäitä esteettisiä teoskokonaisuuksia on mahdollista katsoa miltei abstrakteina muototutkielmina ja unohtaa niiden aiheet. Paikka ja tunnelma, paikan estetiikka tulee esiin vasta kun kuvien kanssa viettää aikaa.

Alapuron teoksissa on vaihtelevia tyylielementtejä, jotka kuljettavat katsojaa taidehistorian kerroksissa. Välillä tunnelma on melkein informalistinen, välillä lähempänä poptaidetta. Joissain teoksissa on impressionistisia sävyjä ja joissain taas uusasiallista suoraviivaisuutta. Tyylillinen leikittely on osa teosten viehätystä. Estetiikkaan vaikuttaa myös tekniikan vaihtelu. Uusissa Intia-aiheisissa teoksissa on tekniikkana monotypia. Se synnyttää käytännössä uniikkeja teoksia, ja niiden väri-intensiteetti on, jos mahdollista, vieläkin komeampi kuin aikaisemmissa sarjoissa. Tämä istuu hyvin yhteen sen tunnelman kanssa, minkä Alapuro Intiasta välittää.

Useammassa kuvassa toistuu aiheena peltikaton profiilirakenne. Voimakkaat pelkistetyt teokset kertovat Intiasta jotain, joka ei tulisi ensimmäisenä mieleen. Halpa rakennusmateriaali ja sen voimakkaasti heijastama valo tuntuvat kuitenkin selvältä ja olennaiselta osalta Intiaa sen jälkeen, kun Alapuro on sen meille osana teostaan näyttänyt.

Alapuro ei kerro tarinoita, ei tee dokumentteja, mutta hän tekee jotain vielä olennaisempaa. Hän pystyy välittämään meille tietoa, jonka hän on itse ensin pohtinut ja käsitellyt ja sitten muuttanut visuaaliseen muotoon. Visuaalinen tila, joka ympäröi meitä, on paikoin turruttava. Ärsykkeitä on valtavasti, ja ympäröivä maailma muuttuu tavanomaiseksi, olit sitten missä tahansa. Siksi on arvokasta, että joku nostaa esiin oman versionsa, näyttää meille, miten mekin voisimme katsoa ja mitä mekin voisimme nähdä.

Veikko Halmetoja, 2020

Details give birth to unity

The visual character of different locations has been a recurring theme in Anna Alapuro’s works for a long while. She seizes countries and cities. In her works, she condenses cultural environments from manor houses to industrial areas.

She highlights details in these locations. The choices of pictorial motifs don’t follow a pattern. Alapuro recreates the spirit of a location by following her own intuition and experience of how the place looked and felt, or maybe smelled and sounded. She conveys the viewer her own version of St. Petersburg, Mänttä or India.

The power of the details chosen is in their broad variance. One picture might include a bridge, the next one a detail of a textile and a third the metal cover of a street inlet. The scale of the motifs varies greatly, as does the nature of the details. Sometimes the details have been picked from decorations, sometimes they depict structures. They include dishes and logos, animal figures and clothing.

Some of the motifs aren’t immediately recognizable. Small details in particular become aesthetically almost abstract. The forms and colours of things come only partially from reality; yet in Alapuro’s hands, they grow into an image of an entire country or region.

One must keep in mind, however, that Alapuro doesn’t collect symbols, nor does she create them. Her expression is multistranded, pictures have no simple explanations and they don’t necessarily mean anything. They are a piece of reality picked out by Alapuro, and they contain as much truth as we are willing to believe.

The charm of the series of works is based on a perspective that is simultaneously observing and genuinely excited. One can sense the joy of discovery in the pictures, but the whole is still always analytical and balanced.

Alapuro’s works consist of large series of pictures she has created using different graphic art techniques. Many of the pictures are uniform in size, but in some series, the size varies. Alapuro often hangs the more uniform series in regular patterns, while the fresh India-themed series consisting of works of different sizes is arranged on the wall into an irregular group. Some of the series have been displayed in frames, others without a frame under a sheet of glass. The thick intaglio paper used in the works gives them a personal, material feel.

Over the years, Alapuro has used different graphic art techniques. She is known particularly as a user of lithography, carborundum and serigraphy. Recently, her repertoire has been complemented by various ways of making monotypes. Her works are rarely black and white in terms of colour palette; this is mainly restricted to lithography. Otherwise, her characteristic features are strong, clean colours and intensive, smooth hues. The nature of Alapuro’s motifs is reflected in the colours of her works, and their atmosphere is easy to grasp.

If one takes individual works out of a series and inspects them separately, the differences between them are so big that it’s difficult to understand how smoothly they become part of a uniform series. One picture features electronics, another handicrafts, a third a hint of a building and a fourth an animal figure carved in stone. The chosen motifs are different, and almost anything in the atmosphere of the locations is a fitting subject, except for people. Alapuro also doesn’t do landscapes per se. Some pictures may include hints of sky or the horizon, sometimes the trees may form an unintentional landscape-like element. Sometimes the motif requires a broader perspective. In such situations, Alapuro reduces it into two dimensions in a way that distances the viewer. That way, the work doesn’t support straightforward interpretations and doesn’t feel documentary.

The interesting thing is that Alapuro doesn’t illustrate our images of locations. She doesn’t highlight the clearest or most recognizable elements, or if she does, it is the key work of the series the viewer can use as a starting point while trying to find a path into the world experienced by Alapuro. She introduces us to a new perspective to the motif that might take some time to perceive. Colourful aesthetical series of works can be viewed as almost abstract studies of form, without regard to their motifs. The location and atmosphere and the aesthetic of the location become visible only when one spends time with the pictures.

Alapuro’s works contain varying stylistic elements that take the viewer through layers of the history of art. At times, the atmosphere is almost informalistic, at times closer to pop art. Some works have impressionistic shades, others the straightforwardness of New Objectivity. Stylistic play is part of the works’ charm. Varying techniques also affect the aesthetic. The technique used in the new India-themed works is monotype. It creates practically unique works whose colour intensity, if possible, is even more impressive than in the previous series. This fits in well with the atmosphere of India that Alapuro conveys.

A motif repeated in several works is the profile structure of a tin roof. Strong, plain works say something about India one wouldn’t immediately think of. Yet, the cheap building material and the light strongly reflected by it feel like a clear and essential part of India after Alapuro has shown them to us as part of her work.

Alapuro doesn’t tell stories or make documentaries, but does something even more essential. She is able to relay to us information she has first pondered on and processed, then turned into a visual form. The visual space that surrounds us is numbing at times. There is a huge number of stimuli, and the world around us becomes ordinary, no matter where you are. That’s why it’s valuable to have someone highlight their own version of it; to show us how we too could look and what we could see.

Veikko Halmetoja, 2020
Translation Mikko AlapuroKÄSITYÖT SYNTYVÄT UUDELLEEN

Pitsiverhot, virkattu matto ja sohvatyyny taipuvat kuviksi, joiden lähteeksi katsoja voi kuvitella mummolan tai vanhojen tavaroiden liikkeen. Taidegraafikko Anna Alapuro esittää uusissa teoksissaan tulkintoja katoavasta suomalaisesta todellisuudesta. Hän on poiminut tunnistettavia yksityiskohtia, jotka kertovat paljon enemmän kuin näyttävät. Jotkut löytävät esineet vielä kotoaan, osa muistaa kuljettaneensa ne sukulaisen kuolinpesästä kaatopaikalle. Yhä harvemmassa rintamamiestalossa syödään enää lihapullia; keitetyt perunat ovat vaihtuneet pastaan ja käsityöt Ikeaan.

Alapuro on ikuistanut virkattuja silmukoita ja solmittuja lankoja, joiden visuaalisuudesta on vastuussa naissukupolvien ketju. Usein käyttöesineiden koristeet ovat saaneet inspiraationsa luonnosta ja ne toistavat muotoja, joiden variaatiot ovat tuttuja kaikkialta maailmasta. Näin syntyy polku, joka alkaa kasveista ja haarautuu primitiivisiin koristekuvioihin, arkkitehtuuriin, taiteeseen ja käsitöihin. Samaa polkua voi seurata Alapuron tuotannossa. Hän on työstänyt orgaanisia muotoja, joista voi löytää soluja, kukintoja ja siemeniä. Aurinkoiset värit korostavat luontotematiikkaa. Aiemmin Alapuro abstrahoi kuva-aiheet niin vahvasti, että teokset olivat dekoratiivisia. Ne olivat saaneet inspiraationsa luonnosta aivan kuin vuosisatojen ikäiset koristeaiheetkin.

Uudet teokset eivät ole koristeellisia, vaan koristeista on tullut teosten aihe. Kauneutta vilpittömästi tavoitteleva käsitöiden maailma tarjoaa loputtoman kuva-arkiston. Alapuro käsittelee modernismin vierastamaa aihepiiriä antaumuksella. Hän seuraa vanhoja jälkiä silmukka silmukalta tai mosaiikki mosaiikilta. Teokset huokuvat ymmärrystä ja inhimillistä lämpöä banaaleillekin sukupolvelta toiselle periytyville käsityömalleille. Ryijytyynyn koristeaihe herää uudella tavalla henkiin, kun se toistetaan taiteena. Materiaalin ja kontekstin muutoksen myötä koristeen jäljentäminen pelkistyy naturalistiseksi havainnoinniksi, joka itse on dekoratiivisuudesta vapaata.

Muutoksen voi havaita Beninissä Villa Karossa keväällä 2003 vietetyn stipendiaattikauden jälkeen. Sama pohjavire säilyi, mutta teokset olivat syntyneet selkeästi tunnistettavista lähtökohdista. Jälkikuvia -teossarjaa Alapuro itse kutsuu näköiskuviksi. Aiheena on afrikkalainen visuaalinen todellisuus. Luonto, tekstiilit ja arkiset esineet ovat muuttuneet kuvasarjaksi, jonka sitoo kokonaisuudeksi yhtenäinen estetiikka. Alapurolle on tyypillistä, että teoksilla ei ole vahvaa yhteistä nimittäjää vaan sarjat syntyvät luovien rinnastusten tuloksena. Tämä vapauttaa hänet tarttumaan hyvin erilaisiin kohteisiin: pitsiverhon rytmikäs pinta voi olla sukua nykyaikaisen toimistorakennuksen valoa heijastavalle lasiseinälle.

Afrikka-aiheissa Alapuro löysi arjen designin. Hän loi kuvia koriste- ja käyttöesineistä, kiinnittäen erityistä huomiota niiden estetiikkaan esimerkiksi kankaan kuvioihin tai lampun muotoon. Näin ne eroavat selvästi hänen varhaisista mustavalkoisista litografioistaan, joissa hän estetisoi esineiden käyttötarkoitusta. Esittävyyden palaaminen luo kuitenkin sukulaisuutta vanhoihin 80-luvun vedoksiin.

Anna Alapuro tunnetaan taidokkaana carborundum-tekniikan käyttäjänä. Nykyään hän ryydittää sen pehmeää jälkeä serigrafialla. Viime aikoina hän on itse alkanut työstää myös uudestaan litografiaa, jota on opettanut vuosikausia. Vanhojen tekniikoiden hallitseminen vaatii käsityöläisen sitkeyttä ja huolellisuutta. Voi ajatella että päädyttyään kuvan luomisesta sen työstämiseen, Alapuro kokee sukulaisuutta antiikin kivenveistäjiin, pitsinnyplääjiin ja afrikkalaisten kankaiden painajiin. Hän kuvittaa ihmisten ikuista tarvetta luoda kauneutta ympärilleen. Se on johdonmukainen valinta taiteilijalta, joka ei itse ole häpeillyt kauneuden tavoittelua.

Veikko Halmetoja, 2006

THE REBIRTH OF HANDIWORKS

A lace curtain, a crocheted rug and a couch pillow have turned into pictures whose source the viewer can mentally trace back to a grandmother’s house or a bric-a-brac store. In her new works, graphic artist Anna Alapuro presents interpretations of a vanishing Finnish reality. She has picked out distinctive details that have more to tell than first meets the eye. Some of us can still find these objects at our homes, some remember carrying them to the trash dump from the house of a deceased relative. Even in old detached houses, few people eat meatballs these days; cooked potatoes have given way to pasta, and handiworks to Ikea.

Alapuro has immortalized crocheted loops and woven threads, whose visuality stems from a chain of generations of women. The ornaments in these objects of everyday use have been inspired by nature, and they replicate shapes whose variations are familiar from all over the world. This creates a path that starts from plants, and branches into primitive ornamental patterns, architecture, art and craftsmanship. The same path can be followed in Alapuro’s artistic output. She has worked organic shapes that reveal cells, blossoms and seeds. The sunny colours further emphasize the natural thematic. Previously, Alapuro abstracted the visual themes so strongly that the works became decorative. They had been inspired by nature, just like the ornamental patterns that date back hundreds of years.

These new works are not decorative; the ornaments themselves have become the focus. With its sincere pursuit for beauty, the realm of handiworks offers a limitless visual archive. Alapuro shows devotion in her treatment of a subject matter that modernism resented. She follows the old tracks loop by loop, mosaic by mosaic. Her works emanate with understanding and humane warmth even for the more banal models of handiworks that have been passed down from one generation to another. The ornamentation of a woven pillow becomes alive in a new way when it is replicated as art. With the changes in material and context, the replication of an ornament is reduced to naturalistic observation, which in itself is free from decorativeness.

The changes become apparent after the scholarship period in Villa Karo, Benin, in the spring of 2003. The same basic approach is still there, but these works were born out of clearly recognizable starting points. Alapuro herself refers to the “Afterimages” series of works as “lookalike pictures”. The topic here is the African visual reality. Nature, textiles and everyday objects have blended into a series of pictures that is bound together by a common aesthetic. As is typical of Alapuro, these works do not share a strong common denominator; instead, their serial nature stems from creative parallelisms. This gives her the freedom to tackle extremely diverse subjects: The rhythmical surface of a lace curtain could be related to the light-reflecting glass wall of a modern office complex.

In her African themes, Alapuro discovered the design of everyday life. She created pictures of decorative objects as well as objects of everyday use, paying special attention to their aesthetics, such as the patterns of a fabric or the shape of a lamp. This sets them clearly apart from her early black-and-white lithographies, where she aestheticized the use of objects. The return of figurativeness nonetheless forms a link to the old prints from the 1980’s.

Anna Alapuro is known for her skillful employment of the carborundum technique. These days, she complements its softness with serigraphy. As of late, she has also returned to working lithography, which she has been teaching for years. Mastering old techniques requires the tenacity and care of a craftsman. It is easy to imagine that in moving from the creation of a picture to processing it, Alapuro feels kinship with lace-makers, African textile printers and rock sculptors of the Antiquity.Alapuro illustrates man’s eternal need to create beauty around himself. It is a consistent choice for an artist who has not been ashamed of her own pursuit of beauty.

Veikko Halmetoja, 2006
Translation Mikko AlapuroSaatan nostaa maton lattialta seinälle tekemällä siitä grafiikkaa. Seuraan tarkasti jokaista silmukkaa. Minua viehättävät arjen abstraktiot ympärillämme esimerkiksi tekstiileissä ja astioiden muodoissa. Kuvan tekeminen taidegrafiikan keinoin etäännyttää aihetta. Jokin tuttuus kuitenkin jää. Katsojan silmän kautta kuvasta voi löytyä kosketuskohtia toisiin merkitysmaailmoihin.

Jälkikuvia -teossarjan kuvat ovat syntyneet Beninissä Villa Karossa keväällä 2003 viettämäni stipendiaatti-kauden jälkeen. Näköiskuvia jokapäiväisistä tutuista asioista. Taivaan tähdet, taidokas kampaus, kylän koirat tai painokankaan kuviot. Kaikkialta löytyy jotakin, kaikkea voi käyttää. Yksinkertaiset ja arkiset aiheet odottavat tulla huomioiduiksi. Töitä on ollut hauska tehdä. Olen yrittänyt tuoda esiin sen, kuinka erilaisuus rikastaa ja yhdistää, niin ihmisten kesken kuin kuvissakin.


I may take a carpet and lift it to the wall by making a print out of it. Carefully, I trace every stitch of it. I am fascinated by the abstract in our everyday surroundings, as in textiles or in the shapes of kitchen utensils. The subject matter, however, becomes more obscure when I make a picture by the means of printing. Some familiarity yet remains. By looking at these pictures viewers may find some points in common with other worlds of meaning.

The series called Afterimages was born after my residence at Villa Karo in Benin in the spring of 2003. Portrayals of familiar everyday phenomena. Stars in the sky, an elaborate hairdo, village dogs or patterned fabrics. There is something to be found everywhere, everything can be used. Simple, ordinary matters waiting to be observed. I have enjoyed making these works and I have tried to bring out how difference can be enriching and uniting, among people as well as in pictures.

Anna Alapuro, 2004